Docker Kurumu – Ubuntu 20.4

0
277
Docker kurulumu
Docker Kurumu

Docker, birçok farklı ortamda yazılım uygulamalarını çalıştırmak ve dağıtmak için kullanılan çok popüler bir platformdur. Docker’ın kullanılmasındaki bazı avantajları aşağıda sırayarak içeriğimize başlayacağız.

Taşınabilirlik:
Docker, uygulamaları ve tüm bağımlılıklarını (kütüphaneler, ortamlar vb.) konteynerlere paketler. Bu konteynerler, farklı işletim sistemleri veya çevreler arasında taşınabilir ve tutarlı bir şekilde çalışabilir. Bu, geliştirme ortamından üretim ortamına kadar aynı konteynerin kullanılmasını kolaylaştırır.

Hızlı Dağıtım ve Hızlı Başlatma:
Docker konteynerleri hızlı bir şekilde başlatılabilir ve durdurulabilir. Bu, uygulamaların hızlı dağıtılmasını, ölçeklendirilmesini ve güncellenmesini sağlar. Örneğin uygulamaya gelen trafiğin ve isteğin sayısının çok yoğun olduğu zamanlarda birden fazla konteyner yaratılarak daha çok istek karşılanırken bu yoğunluk azaldığında hızlıca açılan konyetnerlar kapatılabilir.

Çevre İzolasyonu:
Docker konteynerleri, birbirinden izole edilmiştir. Bu, bir konteynerde yapılan değişikliklerin diğer konteynerlere etki etmemesini sağlar. Ayrıca, işletim sistemi düzeyinde izolasyon, diğer siber güvenlik konularında da avantaj sağlar.

Kaynak Verimliliği:
Konteynerler, sanal makinelerden daha az kaynak tüketir. Birçok konteyner, aynı fiziksel veya sanal makine üzerinde çalışabilir, bu da daha verimli kaynak kullanımı sağlar.

Mikro-servis Mimarisi:
Docker, mikro-servis mimarisini destekler. Uygulamaları küçük parçalara bölmek ve her bir parçayı ayrı bir konteynerde çalıştırmak, geliştirme, bakım ve ölçeklendirme açısından esneklik sağlar.

Geliştirme ve Test Kolaylığı:
Docker konteynerleri, geliştirme ve test süreçlerini kolaylaştırır. Geliştiriciler, aynı konteynerleri yerel ortamda ve üretimde kullanarak tutarlılık sağlayabilir. Docker, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini daha kolay, hızlı ve güvenilir hale getiren bir teknolojidir. Bu nedenlerle, birçok firma ve geliştirici Docker’ı tercih etmektedir.

Kurulum
Şimdi linux bir sunucu uzerine konteyner servislerini kurmaya başlayalım. Konteyner kurulumundan sonra portainer’da kurulumu da yapacağız.

lsb_release -a –> ile yüklemeleri yapacağımız linux sununun versiyona bakacağız.

Ubuntu 22.04.3 LTS bir sunucu üzerine docker kurulumunu yapacağız.

Buradan yönlendirmeleri izleyerek docker kurulumuna geçiyoruz.

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ (28.10.2023)
Ben test makinasında çalışıyorum, eğer ilk defa bir kurulum yapıyorsanız ve sistemin durumundan emin değilseniz öncelikle eski versiyon docker’ların olma ihtimaline karşılık silelim.

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

Eski versiyonları sildikten sonra, apt repository’den docker kurulumu yapalım, bunun için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

1- Docker’ın apt deposunu yükleyin.


sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg –dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
Add the repository to Apt sources:
echo \
“deb [arch=”$(dpkg –print-architecture)” signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
“$(. /etc/os-release && echo “$VERSION_CODENAME”)” stable” | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

2- Docker paketlerini yükleyin.
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

3-Test icin bir hello-world uygulamasi calistirilmasi
$ sudo docker run hello-world

Son olarak da asagidaki ile yuklu ve calisir durumda olan containerlarinizi inceleyebilirsiniz.

docker ps

Diger yazilarimizi asagidaki link uzerinden takip edebilirsiniz.

https://banasorun.net/category/devops/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz